Sint Laurentius Voerendaal

Het bestuur.

Voorzitter: Dave van Dinther, voorzitter sinds 1 april 2012.

 

Secretaris: Yvonne Scheeren-van Dinther, secretaris sinds 5 oktober 1996 en vanaf 25 september 1993 bestuurslid.

 

Penningmeester: Raymond Damoiseaux, bestuurslid sinds 12 oktober 2008 en tevens per die datum penningmeester.

 

Bestuurslid: Ylona Ettema, bestuurslid sinds 19 januari 1998.

Bestuurslid: Hub Scheeren, bestuurslid sinds 28 maart 2010.

Bestuurslid: Ivo Stevens, bestuurslid sinds 27 september 2010.

De leden.

De toneelvereniging heeft momenteel 34 leden, 17 mannelijke en 17 vrouwelijke. Het jongste lid is Rianne Velmers en de nestor is beschermvrouw Annie Leclair-Senden.

 

Men kan putten uit een arsenaal van 20 spelende leden, die uiteraard niet iedere productie allemaal op de planken staan. Veel hangt af van de keuze van het stuk en de rolbezetting. Ook St. Laurentius dient rekening te houden met de 24 uur’s economie, vakantiespreiding en de overvolle agenda’s van veel leden.

Men mag zich echter verheugen in een standvastige groep leden, die al jarenlang met veel plezier en enthousiasme lid zijn. In 2012 heeft men ook weer op feestelijke wijze een aantal jubilarissen in het zonnetje zet: Beschermvrouw Annie Leclair-Senden, 60 jaar lid, Jan Severens, die in de afgelopen jaren, als spelend lid, maar zeer zeker als regisseur, heeft bijgedragen tot het huidige succes, 50 jaar lid. Siem van Dinther, oud voorzitter en oud- bestuurslid, 40 jaar lid. De huidige secretaris, Yvonne Scheeren-van Dinther 25 jaar lid en Dave van Dinther, de nieuwe voorzitter, eveneens 25 jaar lid.

De organisatie.

De niet-spelende leden houden zich achter de coulissen bezig met andere zaken, die van belang zijn voor het welslagen van de uitvoeringen. Deze leden verdelen hun taken, samen met de spelende leden, over diverse commissies:

 

Commissie Public Relations

Commissie Sponsoring

Commissie Grime

Commissie Decors/Bhne/ Bhnemeester

Commissie Geluid/Belichting

Leescommissie

Souffleur/Regisseur

Website

Attentiefonds

 

Voornamelijk betreffende grime, decors, geluid en belichting, hebben een aantal leden diverse cursussen gevolgd.

Activiteiten.

Het Bestuur.

Men speelt meestal n productie per jaar (4 uitvoeringen) in Cultureel Centrum De Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal.

De repetities vinden vanaf eind mei, grotendeels op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur plaats in Caf 't Brandhuske, Kerkplein 65, te Voerendaal. Vanaf augustus repeteert men in Cultureel Centrum De Borenburg.

Er zijn ongeveer 30 tot 35 repetities per productie en het seizoen loopt vanaf eind mei tot december. Er zijn gemiddeld 3 ledenvergaderingen per jaar, inclusief de jaarvergadering in september, in het verenigingslokaal Caf ff Keule, Kerkplein 63 te Voerendaal. waar men al vanaf 1970 vertoeft.