Nieuwe regisseur

Toneelvereniging Sint Laurentius is recent de samenwerking gestart met een nieuwe regisseur, in de persoon van Erik Derikx uit Heerlen. Erik Derikx heeft meer dan 10 jaar ervaring als regisseur, van drama’s tot kluchten.

Zowel het bestuur en leden van Sint Laurentius, als Erik Derikx kijken uit naar een plezierige samenwerking en het op de planken brengen van een nieuwe productie.