Sint Laurentius Voerendaal

Het bestuur

Voorzitter

Rob Janssen

Secretaris

Yvonne Scheeren

Penningmeester

Raymond Damoiseaux

Bestuursleden

Ylona Ettema

 

Hub Scheeren

 

De leden

De toneelvereniging heeft momenteel 30 leden, waarvan beschermvrouw Annie Leclair-Senden de nestor is.

Men kan putten uit een arsenaal van 20 spelende leden, die uiteraard niet iedere productie allemaal op de planken staan. Veel hangt af van de keuze van het stuk en de rolbezetting. Ook St. Laurentius dient rekening te houden met de 24-uurs economie, vakantiespreiding en de overvolle agenda’s van veel leden.

De organisatie

De niet-spelende leden houden zich achter de coulissen bezig met andere zaken, die van belang zijn voor het welslagen van de uitvoeringen. Deze leden verdelen hun taken, samen met de spelende leden, over diverse commissies:

  • Commissie PR & Communicatie
  • Commissie Sponsoring
  • Commissie Grime
  • Commissie Decors
  • Commissie Geluid en belichting
  • Leescommissie

Voornamelijk betreffende grime, decors, geluid en belichting, hebben een aantal leden diverse cursussen gevolgd.

Activiteiten

Men speelt meestal één productie per jaar (4 uitvoeringen) in Cultureel Centrum De Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal. Deze uitvoeringen vinden traditioneel plaats in de 2 laatste weekenden van november.

De repetities vinden vanaf eind mei, grotendeels op de maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur plaats in Café 't Brandhuske, Kerkplein 65 te Voerendaal.

Er zijn ongeveer 30 tot 35 repetities per productie en het seizoen loopt vanaf eind mei tot december. Er zijn gemiddeld 2 ledenvergaderingen per jaar, inclusief de jaarvergadering in september.