Sint Laurentius Voerendaal

Het bestuur

Voorzitter

Dave van Dinther
voorzitter sinds 1 april 2012

Secretaris

Yvonne Scheeren-van Dinther
secretaris sinds 5 oktober 1996 en vanaf 25 september 1993 bestuurslid

Penningmeester

Raymond Damoiseaux
bestuurslid sinds 12 oktober 2008 en tevens per die datum penningmeester

Bestuursleden

Ylona Ettema
bestuurslid sinds 19 januari 1998

 

Hub Scheeren
bestuurslid sinds 28 maart 2010

 

Ivo Stevens
bestuurslid sinds 27 september 2010

 

De leden

De toneelvereniging heeft momenteel 30 leden. Het jongste lid is Rianne Velmers en de nestor is beschermvrouw Annie Leclair-Senden.

Men kan putten uit een arsenaal van 20 spelende leden, die uiteraard niet iedere productie allemaal op de planken staan. Veel hangt af van de keuze van het stuk en de rolbezetting. Ook St. Laurentius dient rekening te houden met de 24 uur’s economie, vakantiespreiding en de overvolle agenda’s van veel leden.

Men mag zich echter verheugen in een standvastige groep leden, die al jarenlang met veel plezier en enthousiasme lid zijn. In 2012 heeft men ook weer op feestelijke wijze een aantal jubilarissen in het zonnetje zet: Beschermvrouw Annie Leclair-Senden, 60 jaar lid, Jan Severens, die in de afgelopen jaren, als spelend lid, maar zeer zeker als regisseur, heeft bijgedragen tot het huidige succes, 50 jaar lid. Siem van Dinther, oud voorzitter en oud- bestuurslid, 40 jaar lid. De huidige secretaris, Yvonne Scheeren-van Dinther 25 jaar lid en Dave van Dinther, de nieuwe voorzitter, eveneens 25 jaar lid.

 

De organisatie

De niet-spelende leden houden zich achter de coulissen bezig met andere zaken, die van belang zijn voor het welslagen van de uitvoeringen. Deze leden verdelen hun taken, samen met de spelende leden, over diverse commissies:

  • Commissie Public Relations
  • Commissie Sponsoring
  • Commissie Grime
  • Commissie Decors/Bühne/ Bühnemeester
  • Commissie Geluid/Belichting
  • Leescommissie
  • Souffleur/Regisseur
  • Website
  • Attentiefonds

Voornamelijk betreffende grime, decors, geluid en belichting, hebben een aantal leden diverse cursussen gevolgd.

Activiteiten

Men speelt meestal één productie per jaar (4 uitvoeringen) in Cultureel Centrum De Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal.

De repetities vinden vanaf eind mei, grotendeels op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur plaats in Café 't Brandhuske, Kerkplein 65 te Voerendaal. Vanaf augustus repeteert men in Cultureel Centrum De Borenburg.

Er zijn ongeveer 30 tot 35 repetities per productie en het seizoen loopt vanaf eind mei tot december. Er zijn gemiddeld 3 ledenvergaderingen per jaar, inclusief de jaarvergadering in september, in het verenigingslokaal café ff Angesj, Kerkplein 63 te Voerendaal, waar men al vanaf 1970 vertoeft.